POLITYKA PRYWATNOŚCI
NOWE-TECHNOLOGIE
Twój partner zdrowia i urody

 • §1 Definicje

  • Administrator – Nowe Technologie, ul. Anny Jagiellonki 2, 92-414 Łódź, biuro@nowe-technologie.pl, +48 504-289-772
  • Użytkownik/Klient – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług strony www
  • Strona/serwis– strona internetowa prowadzona przez Administratora nowe-technologie.pl
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • §2 Administrator

  Administratorem danych osobowych jest Nowe Technologie, ul. Anny Jagiellonki 2, 92-414 Łódź, biuro@nowe-technologie.pl, +48 504-289-772

 • §3 Czym są dane osobowe?

  Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych Serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane na koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez 7&7 Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez Administratora lub Zaufanych Partnerów na stronach i urządzeniach, których używane są podczas korzystania z jego usług.

 • §4 Cel przetwarzania

  Cel przetwarzanych przez Administratora danych wynika ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywania działań podejmowanych przez Użytkownika na stronie Nowe-Technologie.pl, lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

  Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy realizacji usługi handlowej między Usługodawcą, a Użytkownikiem/klientem strony nowe-technologie.pl. W niniejszych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze strony Nowe-Technologie.pl, (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.a) Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu. Dalsze możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:, zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem;
  b) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego złożonego telefonicznie/mailowo zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
  c) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji/zwrotów/wymiany, wysyłki powiadomień o statusie dostawy/realizacji zamówienia lub problemów dot. dostawy produktów dla celów wykonania usługi, której Państwo są stroną. Przetwarzanie danych może występować także przed zawarciem umowy, w tym: telefoniczna sprzedaż towarów/realizacji zamówień lub usług, serwis posprzedażny,
  d) prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji usług drogą elektroniczną np. newsletter, wyrażanie opinii, obsługa różnych zgłoszeń, a także bieżący kontakt z Państwem;
  e) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji;
  f) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
  g) prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
  h) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności zawarcia i realizacji, np. Umowy Kredytu bądź umowy Ubezpieczenia wynikającej ze szczegółowości danej usługi/produktu widniejącego w serwisie;
  i) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa z jego korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
  j) wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów;
  k) w celu publikacji Treści.

 • §5 Zakres zbieranych danych osobowych

  • Administrator strony Nowe-Technologie.pl,  gromadzi i przetwarza m.in. następujące dane osobowe:
   • podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres, telefon, numer konta bankowego w razie finalizacji zamówień, bądź dodatkowe inne dane w razie potrzeby realizacji zamówienia technologicznego co odbywać będzie się zawsze za zgodą i rozmową z osobą fizyczną) w celu zawarcia lub realizacji umowy, a także świadczenia usług gwarancyjnych, pogwarancyjnych – serwisowych.
   • dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego na stronie, czy też poprzez inne dalsze media;
   • dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak tPay),
   • dane identyfikujące płatnika (imię i nazwisko, adres w przypadku klientów indywidualnych oraz nazwa firmy, adres siedziby i NIP w przypadku klientów firmowych) służące zaksięgowaniu płatności i wystawieniu odpowiedniego dowodu sprzedaży.
 • §6 Okres przechowywania danych osobowych

  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  Dane osobowe klientów strony Nowe-Technologie.pl będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora. Mogą być przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • obsługi klienta/obsługi gwarancyjnej,
  • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń dla Administratora strony,
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora,
  • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub własnych usług
 • §7 Uprawnienia Użytkownika

   • Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:
   • Zapewniamy realizację wszystkich Twoich uprawnień omówionych poniżej. Możesz realizować swoje prawa zgłaszając swoje żądania na adres biuro@nowe-technologie.pl. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach swojego konta po zalogowaniu do serwisu.
   • Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    a) Prawo wycofania/cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzieliłeś w procesie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Wycofanie zgody nie generuje żadnych konsekwencji prawnych, może za to wpłynąć na dalsze korzystanie z usług serwisu mających na celu realizację zamówień czy też usługi, które można świadczyć jedynie za zgodą – Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
    b) Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli tak jest masz prawo, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, a także o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO i o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
    Zawsze masz prawo do wniesienia prośby, aby uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO
    c) Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce swojego konta w Serwisie internetowym. Zawsze możesz żądać, abyśmy zrobili to za Ciebie wedle Twojej zgody oraz merytorycznej potrzeby ich uzupełnienia, modyfikacji.
    Podstawa prawna: art. 16 RODO
    d) Prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
    Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
    Podstawa prawna: art. 17 RODO
    e) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zawsze masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na naszym serwisie. Zgłoszenie takiego żądania może uniemożliwić Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych, handlowych, promocyjnych itp.
    Podstawa prawna: art. 18 RODO
    f) Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych. Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych wydarzeń w formie wiadomości e-mail oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.
    Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
    Podstawa prawna: art. 21 RODO
    g) Prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś czy też które zamieściłeś w serwisie podczas rejestracji konta, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Możesz również żądać, byśmy to my przesłali bezpośredni dane do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe.
    Podstawa prawna: art. 20 RODO
    h) Prawo wycofania zgody, w każdym zakresie w jakim są przetwarzane Twoje Dane Osobowe na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, istnieje prawo jej wycofania.
    i) Prawo wniesienia skargi, zapytań, wniosków do organu. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
    W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
    Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu 60 dni, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
    Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

  Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem w sekcji „Kontakt w sprawie danych osobowych”.

 • §8 Dane zbierane automatycznie

  Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące aktywności Użytkownika, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

 • §9 Pliki Cookies

  Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

  Na podstawie plików Cookies sesyjnych, oraz trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika/osoby fizycznej.
  System plików Cookies nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych.

  Użytkownik może indywidualnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w każdym momencie. Określając warunki przechowywania plików cookies, poprzez ustawienia danych przeglądarki internetowej. W zależności od zmiany ustawień strona www może być niedostępna w określonej części lub całości.

  Serwis Nowe-Technologie, wykorzystuje Cookies m.in. w celu uwierzytelniania Użytkownika na stronie nowe-technologie.pl, utrzymywania sesji, dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak, Google Tag Manager – Google Analytics, analiz i badań oglądalności.

 • §10 Odbiorcy danych

  Dane w związku z prowadzoną działalnością strony mogą być udostępniane takim podmiotom jak systemom płatności online, bankom bądź operatorom kurierskim/pocztowym o czym zawsze indywidualnie będzie informowany nabywca nowych technologii decydujący się na dalszą współpracę czy też zakup produktu poprzez kontakt prywatny z administratorem strony.

  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa – Rząd danego kraju, służby policji i inne instytucje Państwowe.

 • §11 Przekazywanie danych poza Unię Europejską

  Administrator strony nowe-technologie.pl może korzystać z usług innych dostawców. Z uwagi na dostawców zagranicznych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 • §12 Kontakt w sprawie danych osobowych

  Zgłoszenia dotyczące danych osobowych można przesyłać na poniższe dane:

  • e-mail na adres: biuro@nowe-technologie.pl,
  • poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie,
  • listownie na adres: Nowe Technologie, ul. Anny Jagiellonki 2, 92-414 Łódź